Інформаційно-комп’ютерні технології

Інформатика та ОТ

Сучасний і цікавий гурток, на якому діти вчаться логічно мислити, розвивають пам’ять, спостережливість. Під час занять гуртківці працюють у різноманітних комп’ютерних програмах, вчаться орієнтуватися в інформаційному просторі, створювати комп’ютерні ігри, опановують художню комп’ютерну анімацію, ознайомлюються з елементами літературної та музичної творчості, живопису, графіки, скульптури, акторської майстерності та з іншими традиційними та нетрадиційними видами творчості.

Мета гуртка:

1) формування первинних уявлень про властивості інформації, способи роботи з нею (зокрема, з використанням комп’ютера)

2) розвиток навиків рішення задач із застосуванням підходів, найбільш поширених в інформатиці (із застосуванням формальної логіки, алгоритмічний, системний і об’єктно-орієнтований підхід)

 

3) розширення кругозору в областях знань, тісно пов’язаних з інформатикою

4) розвиток в учнів навичок рішення логічних задач.

Час проведення занять:

Понеділок   14:50-16:25

Вівторок      15:30-18:00

Середа          15:30-18:00

Керівник гуртка:
Алексєєва Світослава Михайлівна
Місце проведення занять:
м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 7

 

Основи комп’ютерної графіки

Однією з основних завдань сучасної освіти є використання засобів інформаційних технологій в навчально-пізнавальній діяльності вихованців. Метою гуртка «Основи комп’ютерної графіки» є формування у гуртківців знань та умінь, необхідних для ефективної обробки інформації, поданої в графічній формі, а також для використання комп’ютерних зображень у навчальній і професійній діяльності.

Вміння і навички, які мають опанувати вихованці на заняттях:

– сканування графічних зображень з твердих носіїв та їх векторизація (трасування);

– конструювати, створювати та реалізовувати графічні алгоритми інструментальними засобами графічних редакторів;

– створення растрових, векторних та тривимірних зображень з графічних примітивів;

– редагування растрових зображень;

– обробки цифрових фотографій;

– форматування векторних малюнків, налаштовування їх параметрів та растерізація;

– використання середовищ графічних редакторів PhotoShop, CorelDraw та 3D Studio MAX;

– перетворення форматів графічних файлів і обмін зображеннями між застосуваннями;

– створення простих анімаційних зображень.

Час проведення занять:

Середа          15:05-16:40

П’ятниця    15:05-16:40

Керівник гуртка:
Батурін М.М.
Місце проведення занять:
м. Івано-Франківськ, ВПУ № 21(каб. 214)

 

Основи візуального програмування

Як і для будь-якого навчання програмуванню, запорукою успішності вихованців є розв’язання ними численних задач. Проте, задачі, що пропонуються за тематикою гуртка, мають виховувати у вихованцях не лише уміння складати й програмувати алгоритми, але й розуміння правил обробки даних, принципів створення інтерфейсу користувача. Такі результати планується досягти завдяки навчанню програмуванню на прикладах розробки Windows-застосувань.

Використання можливостей візуальних засобів сучасних середовищ програмування роблять розробку Windows-застосувань простою й цікавою, дозволяють вихованцям створювати програми, які мають привабливий інтерфейс. Крім того, всі розробки вихованців мають прикладне призначення, що підвищує вмотивованість досягнення поставлених завдань.

Час проведення занять:

Понеділок   15:20-17:45

Середа          15:20-17:45

Керівник гуртка:
Двояк Галина Петрівна
Місце проведення занять:
м. Івано-Франківськ, Фізико-технічний ліцей (ауд. 8036)