Юні винахідники

Юні винахідники

Важливою складовою частиною сучасного освітнього простору є політехнічна освіти молоді. А науково-технічна творчість  сприяє залученню учнів до продуктивної творчої діяльності та спрямована на ознайомлення вихованців гуртка із різноманітним світом науки та техніки. Також сприяє розвитку їх здібностей, формуванню готовності до самостійної конструкторської та винахідницької діяльності. Цей напрямок забезпечує набуття вихованцями техніко-технологічних знань, умінь і навичок, ознайомленню з досягненнями сучасної техніки та технологій, сприяє трудовому вихованню.

В процесі навчання вихованці ознайомлюються з різноманітним світом науки та техніки. Оволодівають необхідними основами технічних та наукових знань, вивчають методи та прийоми виготовлення діючих технічних об’єктів або моделей, отримують навички вирішення винахідницьких задач і виконання проектів.

Метою навчання є набуття вихованцями технічних знань, конструкторських вмінь і навичок для виготовлення діючих об’єктів. Для цього вивчається теорія та практика вирішення винахідницьких задач, проводиться експериментальна роботи та захист власних проектів.