Радіоелектронне конструювання

Радіотехнічна творчість – це формування готовності вихованців до обґрунтованого вибору професії, усвідомлення значення новаторства та винахідництва, цілеспрямованість, готовність до подолання труднощів на шляху досягнення мети.

Саме у гуртку «Радіоелектронне конструювання» знання отримані вихованцями допомагають їм зорієнтуватися у світі сучасної техніки, а головне – вихованці мають можливість самостійно робити монтаж і налагодження радіотехнічних і електронних пристроїв, здійснювати експериментальну роботу з ними, що є ефективним шляхом до розвитку інженерної інтуїції.

На заняттях в гуртку радіоелектронного конструювання, діти знайомляться з основами електрорадіотехніки та електроніки, вчаться прийомам паяння та монтажу електронних схем, використовують комп’ютери для розробки креслень схем, друкованих плат та дизайну конструкції. Вихованці оволодівають сучасними радіоаматорськими технологіями.

Час проведення занять:

Вівторок   14:30-16:55

 Четвер      14:30-16:55

Керівник гуртка:
Павлишин Зіновій Михайлович

Місце проведення занять:
ВПУ № 13 (майстерня № 5)

 

 

 

 

 

Оператори аматорської служби радіозвязку

Радіоаматорство – технічне захоплення мільйонів різних за віком, освітою і характером діяльності людей. Має кілька напрямів діяльності, серед яких: проведення радіозв’язку у відведених для цієї мети діапазонах радіочастот коротких та ультракоротких хвиль, швидкісний прийом і передача радіограм, спортивне радіопеленгування, конструювання та випробування різної радіоелектронної апаратури, антен. Різноманітна дослідницька та експериментальна робота, участь в змаганнях.

Залучення дітей та молоді до занять радіоаматорством є одним із шляхів задоволення особистісних потреб підростаючого покоління, стимулювання прагнення розвинути індивідуальні здібності, розширення обсягу знань, організація допрофесійної підготовки, вирішення проблем спілкування з однолітками, змістовної організації вільного часу, формування здорового способу життя та основних життєвих компетенцій, яких вимагає від своїх громадян сучасне суспільство.

Час проведення занять:

Понеділок   17:15-19:40

 Четвер         17:15-19:40

Керівник гуртка:
Ткачук Роман Зіновійович

Місце проведення занять:
Прикарпатський університет, вул. Шевченка (ауд.108 )