Адміністрація

Чепа Христина Володимирівна — директор Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.


Ікалюк Михайло Йосипович — заступник директора з навчально-виховної роботи.

Скорохода Інна Михайлівна – заступник директора з методичної роботи.

Пипчак Людмила Володимирівна – завідувач відділом організаційно-масової роботи.

Парпан Петро Степанович – методист відділу інформаційно-методичної роботи.


Реалізація завдань ІФОДЦНТТУМ здійснюється по таких основних розділах роботи:

  • навчально-виховний;
  • організаційно-масовий;
  • інформаційно-методичний.

Навчально-виховна діяльність Івано-Франківського обласного центру має виражену особливість і специфіку впливу на розвиток і формування соціально-орієнтованої особистості та спрямована на пошук, розвиток і підтримку творчої, інтелектуально, духовно і фізично розвинутої особистості.

Організаційно-масова робота в ІФОДЦНТТУМ зорієнтована на найбільш поширені в області напрями науково-технічної та художньо-технічної творчості, на популяризацію і впровадження нових сучасних форм масової роботи з учнівською молоддю.

Інформаційно-методичний кабінет обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді стимулює творчу діяльність методичних служб Центрів (СЮТ) області, координує спільну роботу в межах своїх повноважень. Значна увага у відділі приділяється збору і обробці інформації та звітів про роботу профільних ПНЗ області, підготовці методичних рекомендацій, вивченню і впровадженню в роботу передового педагогічного досвіду, новинок методичної літератури.