Чепа Христина Володимирівна — директор Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.


Скорохода Інна Михайлівна – заступник директора

Ікалюк Михайло Йосипович — завідувач відділу інформаційно-методичної роботи

Пипчак Людмила Володимирівна – завідувач відділу організаційно-масової роботи

Галіпчак Христина Юріївна – завідувач відділу інформаційних технологій та видавництва

Рожко Віра Орестівна – методист

 


Реалізація завдань ІФОДЦНТТУМ здійснюється за такими основними розділами роботи:

  • навчально-виховний;

  • організаційно-масовий;

  • інформаційно-методичний.


Навчально-виховна діяльність Івано-Франківського обласного центру має виражену особливість і специфіку впливу на розвиток і формування соціально-орієнтованої особистості та спрямована на пошук, розвиток і підтримку творчої, інтелектуально, духовно і фізично розвинутої особистості.

Організаційно-масова робота в ІФОДЦНТТУМ зорієнтована на найбільш поширені в області напрями науково-технічної та художньо-технічної творчості, на популяризацію і впровадження нових сучасних форм масової роботи з учнівською молоддю.

Інформаційно-методичний кабінет обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді стимулює творчу діяльність методичних служб Центрів (СЮТ) області, координує спільну роботу в межах своїх повноважень. Значна увага у відділі приділяється збору і обробці інформації та звітів про роботу профільних ПНЗ області, підготовці методичних рекомендацій, вивченню і впровадженню в роботу передового педагогічного досвіду, новинок методичної літератури.